دوستت دارم

 

 

بـــعضـــی وقـــتـــا دوســـتـــ دارمـــ کـــنارمـــ بـــاشیـــ مـــحکـــم بـــغـــلـــمـــ کـــنیـــ بـــزاریـــ آرومـــ گـــریـــهـــ کـــنمـــ راحـــتـــ بـــشـــم بـــعد آهـــســـتهـــ تـــو گـــوشـــمـــ بـــگیـــ: دیـــوونـــهـــ منـــکهـــ بـــاهـــاتـــمـــ….!


موضوعات مرتبط: پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

سه شنبه 28 آبان 1392برچسب:, | 3:51 | پویا |