نمیدانم
نمیدانم،
تو را به اندازه ی نفسـم دوسـت دارم

یا نفسـم را ب اندازه ی تـو !؟
نمیـدانم
چـون تورا دوست دارم نفــس میکشـم
یا نفس میکشم که تو را دوست بدارم؟
تنهـا میدانـم
ک دوسـت داشتنت
لحظه
لحـظه
زندگیـم را میسازد،
وعشقـت
ذرهـ ،
ذره
وجودم‌ را.....

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

یک شنبه 20 مهر 1393برچسب:, | 16:5 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

یک شنبه 20 مهر 1393برچسب:, | 16:4 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 15:15 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 15:13 | سارا |

زن باس با مشت بکوبه رو قلــــــب آقاش و با یه لحن خیلی جدی بگه:

اینجامـــــــال منه. . .فهمیدی ؟ 

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 15:11 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 15:7 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 15:0 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:58 | سارا |

/ هیچ نمی خواهم یه تو یه من یه جا کنار هم برای هم.... /

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:57 | سارا |

مـرد بـآس تو جمـع به خـآنـومش یه جـوری بفهـمونـه که حـواسش بهش هست ! :-x 

 


موضوعات مرتبط: پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:56 | سارا |

ارزش یــﮧ بودنُ ، 

فقط تو نَـبودَن ، 

می شه فهمید . . .! 

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:44 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:42 | سارا |

چکار به حـرف مـــــــردم دارم ؟


زنـــدگی مـن هـــــمـــیـــن اســـــــــــــتـــــــــــ!


شـبــــــ که مـیـشــود عــاشـقـانـه ای مـی نـویـســــــــم


و خـیـره مـی شـوم بـه “عــکــســتـــــــــــــ” و با خـود فـکـر مـیـکـنـم


مـگـرمـیـشـود تـو را “دوسـتــــــــــــــ نـداشـتــــــــــــــــــ” ؟

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:41 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:39 | سارا |

یه وقتایی هست 

که دوس داری عشقت خواب باشه 

و خیلی حرفها رو تو خواب بهش بگی 

بگی که بدون اون سختته

بگی که بدون اون نمیتونی 

بدون اون میمیری 

بگی که از بودنش خدا رو ممنونی 

بگی که تمام دنیای تو 

تو اون خلاصه میشه .

یا حتی اروم ببوسیش و خیالت راحت باشه چون اروم کنارت خوابیده .

و تا صبح بهش نگاه کنی

و از دوست داشتنش لذت ببری ....

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:38 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:37 | سارا |

زنــدگـی زیبــآسـت .

یعنــی درسـت از همــآن روزی که تـو تمــآم زندگیــم شـدی ! 

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:36 | سارا |


برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:30 | سارا |

 

 

مَـــرכ بــآســ ایـךּ جـوریــے بـــِہ خــآنــومِــشـ اِبــراز عَــلـآقـہ کُـنــہ ^_^ ,,, دَر حَــכِ مَــرگـــ ; XxX{-26-}{-41-}

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:22 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:21 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:19 | سارا |

همسر ﺍﯾﺪﻩ ﺁل ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ...
1 : ﻭﺍﺳـﻢ شکلات کاکائویی بخره
2 : ﺭﻭ ﻣــﭻ ﺩﺳﺘـــﻢ ﺑــﺎ ﺩﻧﺪﻭﻧـﺎﺵ ﺳﺎﻋـﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﮐــﻨﻪ!
3 : ﻣــﻮﻫـﺎﻣﻮ ﺑــﺒﺎﻓــــــــﻪ 
4 : ﻫــمو ﺑﺰﻧﯿـــﻢ ﺑﻌـــﺪ ﺑـــﺰﺍﺭﻩ ﻣـــﻦ ﺑﯿــﺸﺘـــﺮ ﺑـﺰﻧﻤـــﺶ |:
5 : ﭘــﺎﺳﺘﯿــﻞ ﺁﺧــﺮ ﺗـﻮ ﺑﺴﺘــﻪ ﺭﻭ ﺑـﺎ ﻫﻢ ﻧﺼـﻒ ﮐﻨﯿــﻢ ﺑــﺰﺭﮔﺸــﻮ ﺑــﺪﻩ ﺑــﻪ ﻣــﻦ 
6 : ﺑــﺬﺍرﻩ ﻭﺍﺳــﺶ ﺭﮊ ﺑـــﺰﻧــﻢ ♥
7 : ﺍﮔـــﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺮﻓـﺶ ﮔــﻮﺵ ﻧــــﺪﺍﺩﻡ ﺑـــﺰﻧﻪ ﮐﺒــــﻮﺩﻡ ﮐﻨـــﻪ |: ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗــﻊ ﺿـــﺮﻭﺭﯼ ﻣﻮﻫﺎﻣـو هم ﺑﮑﺸﻪ !
8 : ﺑــﺎﻫـﺎﻡ ﺑـﺎﺯﯼ ﮐﻨــﻪ ﺷﻮﺧـﯽ ﺍﻡ ﻧـﺪﺍﺭﻡ ! ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﺷﺒــﺎ ﻗﺼــﻪ ﺍﻡ ﻣـﯽ ﮔــﻪ
9 :ﺍﮔــﻪ ﻭﺍﺳــﻢ ﺣــﯿــﻮﻭﻥ ﺑــﮕﯿـــﺮﻩ ﻋﺎﺷــﻘﺶ ﻣﯽ ﺷــﻢ |:
10 : ﺑﻨــﺪ ﮐﻔﺸــﺎﻣﻮ ﺑـﺒﻨﺪﻩ ﺑــﻌﺪ ﻣﻨــﻢ ﺳﺮﺷﻮ ﺑــﻮﺳـــ ﮐــﻨﻢ ﺗــﻮﻗﻊ ﺯﯾـﺎﺩﯼ ﻧـﯿـﺲ ﮐــﻪ !
11:همه جا پشتم باشه هوامو داشته باشه
12:هر کاری بهش گفتمو انجام بده و لوسم کنه

                                                                                               بههههههله همینه که هست .. دوست دارم خب ...!

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:17 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:15 | سارا |

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند،

خواب می مانند ،

کار نمی کنند ،

کوک نمی شوند ،

عقب می مانند ،

و از رفتن خسته میشوند

این بلاها از وقتی به سر ادم میاد

که منتظر کسی باشی که

دوسش داری...

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:9 | سارا |


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 14:1 | سارا |


برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 13:57 | سارا |


برچسب‌ها:

جمعه 11 مهر 1393برچسب:, | 13:50 | سارا |

 

من خوبـــــــم..!

 

عاشق نیستم..

فقط گاهـــی به یادش که می افتم،

 

دلم تنگــــ میشود…

 

این که عــــشق نیست…

هســــــــت…؟


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 4 مهر 1393برچسب:, | 17:2 | پویا |