آغوش

تــــــــمام زندگی ات که شده باشد

جز آغوشـَش پنـــــاهی نداری

حتی اگر از خـــــــودش دلگیر باشی ...

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 10 مرداد 1392برچسب:, | 21:16 | سارا |

حسادت؟!!

یا خساست؟!!

اسمش را هر چه می خواهی بگذار

اما باور کن آغوش تو فقط سهم من است!!

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 10 مرداد 1392برچسب:, | 18:15 | سارا |

مـَُهـم نـیستــ هـَوا گــرم بــآشـد یـآ سـرد ... !

مـــَن بــــــــــهآنه مـی گــیرم ....

و تـــــو ...

× بـبـنـد دهـــآنم رآ بـآ یکــــ "بـــوسه" ×

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 10 مرداد 1392برچسب:, | 17:45 | سارا |
دنیای من جایی بین
 
لبان تــوست
 
لبخند که میزنی دنیایم گسترده می شود!
 
 

موضوعات مرتبط: پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 10 مرداد 1392برچسب:, | 16:29 | سارا |

مــــرد نــیـــسـتــم امــا ...

حـــرفــم یـــکی اسـتــــ !


" تـــــو"...

 موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 10 مرداد 1392برچسب:, | 16:3 | سارا |

پدر عشـــــــــق بسوزد که مرآ رسوآ کرد              پیش چشمآن همــــــــه مشت دلم رآ وآ کرد

سآلهآ بی جز از عشـق به سر برد دلم               چه غمـــی بود که نآگــــــــه به ســــر مآ آمـد

 


موضوعات مرتبط: پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 10 مرداد 1392برچسب:, | 14:25 | سارا |

>>>پویآ جونم عآشقتم<<<

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 10 مرداد 1392برچسب:, | 1:10 | سارا |

در را باز کن خبری دارم ، قلبم را بشکاف نامه ای دارم ، نامه را باز کن ، دوستت دارم . . .

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 22:33 | پویا |

"مـــــــــــــــــــــرد"  

 

نبـــــــــــاید بپرســـــــــــه میــــــــــــای؟؟؟!!!

 

بایـــــــــــد اینجـــــــــــوری برداره ببــــــــــــردت ....

 

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 17:34 | سارا |

 

درمردها:حسی هست که اسمشو میذارن "غیرت"

 

وبه همون حس تو خانوما میگن "حسادت"

 

اما من به هردوشون میگم:"عشق"

 

تا عاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسود.

 

 

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 17:22 | سارا |

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی ؛

“تمام” نمی شوند ….

همش به آغوششان بدهکار میمانی !

حضورشان”گـرم” است ؛

سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را …

آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !

هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان …

آخ که چقدر کم دارمت ….

 


موضوعات مرتبط: پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 3:12 | سارا |

مــن عاشــق این ســوالم:

من کــجای زندگیــتم؟

بعــد طرف بگه : خــــره تــو خــود زنــــدگیمی !

مــن عــاشق ایــن عاشــقــــانـــه هــای ســفت و محــکمم

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 3:9 | سارا |

وقـتـی حـس میکـنم


جآیــی در ایــن کرِه ی خآڪـی


تــو نفس میکــشــی و مـن


از هــمآטּ نفـس هآیتـــ ،،، نفس میکشم !


تـو بــآش !!!


هـوآیتـــ ! بـویـتـ ! برآی زِنده ماندنم ڪـآفـــی است …

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 3:1 | سارا |

تو باز هم مثله همیشه مرا به اوج میبری!به ناکجاآباد!!


از تو برای تو مینویسم..!!


که حجم نبودنت به اندازه تمام هستی من است!!!

 

بگذار همه بدانند!


میخواهم فریاد بزنم!!!!


من تو را می خواهم!!!!!!

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 2:53 | سارا |

می پرستمتــــــــ عشــــــق مــن !بگــــذار بگوینـــــــدکــ ا فـــ ر م !

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 2:50 | سارا |

میگن قسمت نیست ، حکمته …!


من معنی قسمت و حکمت رو نمی دونم !


اما تو معنی طاقت رو می دونی !


مگه نه … ؟!

 


موضوعات مرتبط: پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 2:34 | سارا |

نـمـی دانـم مـی دانـی یـا نـه !


مـن هـمـان لـحـظـه ای مـتـولـد شـدم ،


کـه تـو بـرای اولـیـن بـار بـه مـن گـفـتـی :


« × دوسـتـت دارم ...! × »

 

 

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 2:15 | سارا |

همه رژهای قرمز دنیا را

هم برایم بگیرند باز....

ترجیح میدهم لبهایم را با دندان های او

 

سرخ کنم..!

 

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 9 مرداد 1392برچسب:, | 1:9 | سارا |

 

زن جنــس عجـــیبــی اسـتـــــ !

چــشمــ هــایــش را کــه مــی بنــدی ،

دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود...

دلــش را کــه مــی شــکنــی ،

باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر...

انــگار درسـتــــ شــده تــا...

روی عـشـق را کــم کــند...

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

سه شنبه 8 مرداد 1392برچسب:, | 16:51 | پویا |

کنارتم تو اشک و لبخند ای عشق پاکم،کنارتم تو غم و شادی

 

ممنون از این که به دله من این عاشقی رو هدیه دادی . . .

 

اسمت رو که به لب میارم لحظه هام شیرین و عاشقونه میشه

 

نگاهم میفته تو نگاتو،دلم برات دیوونه وار دیوونه میشه . . .

دیوونه وار عاشقتم


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

یک شنبه 6 مرداد 1392برچسب:, | 22:51 | پویا |

"زن" نیستم اگر زنانه پای عشـــــــــــــــقم نایستم!

من از قبیله ی "زلــــــــــــــــــــیخا" آمده ام ..

آنقدر عشــــــــــقت را جار می زنم تا خدا برایم کَف بزند !

فرقی نمی کند فرشـــــــــــــــــته باشی یا آدم ، یوســــــــــــف باشی یا سلـــــــــــــــیمان !

قالیچه ی دل من بدون اسم رمـــــــــز ِ نام ِ "تو" پـــــــرواز نمی کند ..

زنـــــــــــــانه پای این عشــــــــــــق می ایستم ..

مـــــــــــــــــردانه دوســــــــــــــــتم داری ؟!

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

یک شنبه 6 مرداد 1392برچسب:, | 15:59 | سارا |

عشــــــ ــق من قلبت را فشرده ام در آغوشم

میرویم تا اوج احساس عشق ،

تا برسیم به جایی که نبینیم هیچ غمی را در سرنوشت

تا برسیم به جایی که من باشم و تمام وجودت ،

بیخیال همه چیز باز کن برایم آغـــــوشت...

 

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

یک شنبه 6 مرداد 1392برچسب:, | 15:53 | سارا |

آرزو دارم فقط یکبار سرت را روی سینه ام بگذاری


تا تپش نامنظم قلبم را احساس کنی


ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد!

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

یک شنبه 6 مرداد 1392برچسب:, | 15:38 | سارا |

بی حوصله ام...

 

دست خودم نیست

 

کمی دلتنگ فردایم


فردایی               

 

که تومی آیی
       

شاید

 

من نباشم...!

 


موضوعات مرتبط: پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

یک شنبه 6 مرداد 1392برچسب:, | 15:29 | سارا |

نمی دانم

آلزایـمر بودی یا عـشق؟

از روزی کـه مبتلایت شدم

خودم را

از یاد بردم …

 


موضوعات مرتبط: پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

یک شنبه 6 مرداد 1392برچسب:, | 14:56 | سارا |

حوصـــلــه خوانــدن ندارم


حوصـــلــه نوشتــن هم ندارم


این همــــه دلتنـــگــے دیگر نــه با خــواندن کم می شود ،نــه نوشـــتن...


دلـــم تو رامی خـــواهد!


فقــــط همــــین ...


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

شنبه 5 مرداد 1392برچسب:, | 16:20 | سارا |

 

♥ عشق منی همیشه تو قلب منی،دوستت دارم بی نهایت از این دنیا تا قیامت

♥ تا دنیا هست و عشق برقرار بدان که وجودم با وجودت میشود استوار

♥ عشقت تنها بهانه بودنم است در دنیایی که بی تو گویی بی کس ترین فرد عالمم

♥ بدان که بودن در کنارت برایم نهایت خوشبختی است،هدیه ام برایت قلبی پر از عشق است که تا ابد خواهد تپید

♥ چشمان تو همچون نوری بود در دالان تاریک زندگی من،دوستت دارم بهترینم

 

www.bo3e.com  ax dokhtar tanha seri6 (6)


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

شنبه 5 مرداد 1392برچسب:دوستت دارم بی نهایت از این دنیا تا قیامت, | 16:9 | پویا |

تــو مالڪ تمـامِ احساسَم هـستی


تـــمامِ عشــــقم تمــــامِ اِحـــساسِ دسـت نخـــورده ام


ڪـــه حاضر نیســـتم حتـــی ذرهــــ ای اَز آنــ را بــا هیچکـس تقـسیم ڪنــم ...


با هیچـڪس جــــز تــــو .......


احســـاسم را با تــو تقســـیم نـــمی ڪنم


بلـــڪه آنــــ را به تو تقدیم میکنم ...

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

شنبه 5 مرداد 1392برچسب:, | 15:50 | سارا |
[مـــــــــــــــــــــردِ مـــــــــــــن] ...

از آن معـــدود مردانیســـــــت...

که /چشمهــــــایش/ آیینه ی دلـــــــــــش است...

که می شــــــــود دلهره ی /کـــــودکانه اش/ را...

از ضربـــــان /قلبش/ و لرزش /لبهایش/ حــس کرد...

[مــــــــــــــــــــــــــردِ مـــــــــــــن]....

از آن جمله مـــــردانیست کــــه...

مـــــی شــــــــــــود تا آخــــــــــــر عمــــــــــــــر...

مدهـــــوش /بوســــه های عاشقانه اش/ مانــد...

[مـــــــــــــــــــــــــــرد مـــــــــــن]...

تمــــــــــامِ /مـــــــــ♥ـــــن /اســــــت...
 

موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

شنبه 5 مرداد 1392برچسب:, | 15:13 | سارا |

عشق تو دنیامو داره از من میگیره !

قلبم بدجوری با عشق تو درگیره . . .

نمیتونم از تو یه لحظه چشم بردارم !

آخه تورو خیلی خیلی دوست دارم . . .

 

216.jpg


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

جمعه 4 مرداد 1392برچسب:خیلی دوست دارم , , ,, | 23:40 | پویا |

تجسم کن کنارت باشد,


شب ،قبل از خواب نگاهش کنی تا مطمئن شوی که هست که می ماند


صبح که بیدار شوی هم ،هنوز هست !


که خواب نیست،که حقیقت دارد بودنش !


فکرش را بکن نگرانیت را بفهمد,نگاهت کند,ببوسدت,نزدیکتر شود طوری که نفسش صورتت را گرم کند


بگوید: بخواب عروسکم,بخواب نفسم من تا همیشه کنارتم


بخواب که فردا خیلی کار داریـــــــــــــــم !


و این ،یعنی ،زندگـــــــــی...... خودِ زندگی....

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 3 مرداد 1392برچسب:, | 15:41 | سارا |

234.jpg

 

 چه حس خوبیه ..الان کنار عشقت باشی

بغلش کنی  محکم ..بهش بگی دیدی اخر مال من شدی

دیدی اخر به دستت اوردم

اونم برگرده بگه  ازه نفسم و بوست کنه


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 3 مرداد 1392برچسب:, | 15:15 | پویا |

میگـویند : عشق خـــدا به همـــه یکســـان استــــــ ...

ولــــی...

من میگـــویم بیشتـــر از همه " مـــرا " دوستـــ دارد،

وگـــرنه

به همـــه یکـــی مثــل " تـــو " میداد....

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 3 مرداد 1392برچسب:, | 15:37 | سارا |
نباید یه مو از سرت کم بشه!

حق نداری غصه بخوری، همیشه باید شاد باشی!

اجازه ناراحت شدن نداری!

باید خیلی مواظب خودت باشی


فهمیدی؟

حق مریض شدن هم نداری! باشه؟

چون من دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دا رم
 

موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 3 مرداد 1392برچسب:, | 1:39 | سارا |

گاهی دلم میخواهد از خیالــــم تو را بیرون بکشم


و سراپایت را غـــرق بــوســـه کنــــم . . .


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 3 مرداد 1392برچسب:, | 1:20 | سارا |

اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم را بہ دوش میکشے
یکبار دیگر رویت مے نویسم : / بے نهایت دوستش دارم …

normal_1-(3)~0.png


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 3 مرداد 1392برچسب:, | 1:32 | پویا |

hot-black-boy-cute-Favim.png

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی
اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد
و برگه ی دوستت دارم مرا ،
زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت . . !

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 3 مرداد 1392برچسب:, | 1:30 | پویا |

 

دیوانه نیستم !

فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم


.


به یک “نترس”

به یک “نوازش”

به یک “آغوش”

به یک “دوستت دارم”

خلاصه بگویم به “تو”

نیازمندم !


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 3 مرداد 1392برچسب:, | 1:28 | پویا |

 

دستانت را ، در برابرم مشت می کنی …


می پرسی: گل یا پوچ؟


در دلــم مـی گـویـم: فـقـــط دســتانـت

 

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

پنج شنبه 2 مرداد 1392برچسب:, | 23:58 | سارا |

 

هیـــچـــ وقتـــــ از خـــدا نخــواستــمـــ ؛

همــــهــ ی دنیــــا مـــالــ مـــنـ بـــاشهـــ...

فقـــط خــواستـــمــ... اونـــیـ کـــه دنیــــایــ منــــهـــ ؛

واســــــــه هیچــــکــــیـــ نبــــــاشــهــــ

 


موضوعات مرتبط: عکس های عاشقانه ، پست های عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

چهار شنبه 2 مرداد 1392برچسب:, | 23:40 | سارا |
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد